ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ ព្រះសពសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ ព្រះសពសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន ក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជា បានដឹកពីប្រទេសបារាំង មកដល់អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១.