បញ្ហាអាកាសធាតុ និងការដឹកជញ្ជូន បង្អាក់ការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ដើមរដូវ របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិន

បញ្ហាអាកាសធាតុ និងការដឹកជញ្ជូន បង្អាក់ការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ដើមរដូវ របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិន
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយ កញ្ញា ឆេង ចាន់នីតា និងអ្នកនាង កេត សត្យា , ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* Please JOIN Channel Telegram ផ្លូវការរបស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News. ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ ២៤ម៉ោង !
Join US: https://t.me/freshnewsasia