កូរ៉េខាងត្បូងថានឹងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច បើកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់មករកតុចរចាវិញ

កូរ៉េខាងត្បូងថានឹងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច បើកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់មករកតុចរចាវិញ
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា តាំង វិគី និងកញ្ញា យឹម ចាន់ស្រីវីន , ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* Please JOIN Channel Telegram ផ្លូវការរបស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News. ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ ២៤ម៉ោង !
Join US: https://t.me/freshnewsasia