កម្ពុជានាំចេញផលិតផលទៅវៀតណាម ក្នុងតម្លៃ៣៧០០លានដុល្លារ កើនឡើងជិត៤ដង

កម្ពុជានាំចេញផលិតផលទៅវៀតណាម ក្នុងតម្លៃ៣៧០០លានដុល្លារ កើនឡើងជិត៤ដង
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយ កញ្ញា ឆេង ចាន់នីតា និងកញ្ញា ថាន រស្មី, ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* Please JOIN Channel Telegram ផ្លូវការរបស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News. ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ ២៤ម៉ោង !
Join US: https://t.me/freshnewsasia