គ្រោះទឹកជំនន់នៅឥណ្ឌា និងនេប៉ាល់បង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ ១២៨នាក់ និងជាង ៤០នាក់ទៀតបាត់ខ្លួន

គ្រោះទឹកជំនន់នៅឥណ្ឌា និងនេប៉ាល់បង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ ១២៨នាក់ និងជាង ៤០នាក់ទៀតបាត់ខ្លួន
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា ថាន រស្មី, ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* Please JOIN Channel Telegram ផ្លូវការរបស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News. ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ ២៤ម៉ោង !
Join US: https://t.me/freshnewsasia