ការនាំចេញរថយន្តរបស់ជប៉ុន បានធ្លាក់ចុះជាង ៤០ភាគរយដោយសារកង្វះខាតគ្រឿងបន្លាស់...

ការនាំចេញរថយន្តរបស់ជប៉ុន បានធ្លាក់ចុះជាង ៤០ភាគរយដោយសារកង្វះខាតគ្រឿងបន្លាស់ និងបន្ទះឈីបជាសកល
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា សំ ស្រីនីត, ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* Please JOIN Channel Telegram ផ្លូវការរបស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News. ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ ២៤ម៉ោង !
Join US: https://t.me/freshnewsasia