គម្រូ iPhone 14 ដំបូង, អេក្រង់បត់ដូចកញ្ចក់របស់ LG, វ៉ែនតាឆ្លាតវៃ Ray-Ban x Facebook | Cambo Update

អត្ថបទទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូ៖
- លេចធ្លាយ iPhone 14 លើកដំបូង https://cambo-report.com/article/26283
- អេក្រង់បត់ដូចកញ្ចក់របស់ LG https://cambo-report.com/article/26276
- វ៉ែនតាឆ្លាតវៃ Ray-Ban x Facebook https://cambo-report.com/article/26293
#CamboReport #CamboUpdate

កុំភ្លេចចុច Like, Share, Subscribe និងដាក់កណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ

តាមដានយើងបន្ថែម៖
- Website: https://cambo-report.com/
- Tamneak: @crtech
- Facebook: https://bit.ly/31q3qCs​​​​
- Instagram: https://bit.ly/3dhuXvs​​​​