ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន និងវិទ្យុ Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ ប៉ែន ភក្រ្ត័សុធារិទ្ធ ចែករំលែកទេពកោសល្យ.

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន និងវិទ្យុ Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ ប៉ែន ភក្រ្ត័សុធារិទ្ធ ចែករំលែកទេពកោសល្យនៃការម្តែងភាពយន្តដើម្បីទទួលការគាំទ្រពីទស្សនិជនក្នុងកម្មវិធី«អាថ៌កំបាំងក្រៅឆាកតារា» នាយប់ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា.