ជប៉ុនបន្តជួយកម្ពុជាជាង ២០០លានដុល្លារ ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ បណ្តាលមកពីកូវីដ១៩

ជប៉ុនបន្តជួយកម្ពុជាជាង ២០០លានដុល្លារ ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ បណ្តាលមកពីកូវីដ១៩
* រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា សំ ស្រីនីត និងកញ្ញា ឆេង សូរិយា, ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News

* ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈផ្កាយរណប និងខ្សែកាប PPCTV ប៉ុស្តិ៍ 76, DTV ប៉ុស្តិ៍ 19, SkyOne ប៉ុស្តិ៍ 26, One TV ប៉ុស្តិ៍ 18, CCTV ប៉ុស្តិ៍ 37 និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ២៥រាជធានី-ខេត្ត និងផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតាមប្រព័ន្ធ App, Website, TV Channel, Radio, YouTube, Facebook, English, Chinese, Telegram.