ទីបំផុតយើងរកឃើញហើយម្ចាស់ជ័យលាភី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី 1

ទីបំផុតយើងរកឃើញហើយម្ចាស់ជ័យលាភីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារប្លែកគេក្នុងយុគសម័យថ្មី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី 1 គឺកុមារា ភឿន សុភាព

ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន vivo :

#VivoV17 ថតឥតដែនកំណត់
កាមេរ៉ាមុខ 32MP | AIកាមេរ៉ាក្រោយ 48MP
កាមេរ៉ាមុខក្រោយ ថតបានកាន់តែភឺ្លច្បាស់នៅពេលយប់