សុំទោសសង្សារអូន - នួន សុធារ័ក្ស [OFFICIAL AUDIO]

មនុស្សប្រុសដូចគ្នា បងអាណិតគេណាស់ ដែលមានសង្សារដូចជាអូន! យើងបែកគ្នាទៅ!