ខ្លាំងបាត់ច្រៀងបទ She's gone របស់ពូសុវត្ដិ ទៀត :O - Cambodian Idol Junior - Judge Audition - Week 2

ខ្លាំងបាត់ ច្រៀងបទ She's gone របស់ពូសុវត្ដិ ទៀត! :O
កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារប្លែកគេក្នុងយុគសម័យថ្មី Cambodian Idol Junior វគ្គ Judge Audition សប្ដាហ៍ទី ២
កុមារា ៖ សារុំ បញ្ញាស័ក
អាយុ៖ ១០ ឆ្នាំ មកពីភ្នំពេញ
ច្រៀងបទ៖ Lady

ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន vivo :
#vivo V17 Pro
#ថតឥតដែនកំណត់
#កាមេរ៉ា៦គ្រាប់ ថតរូបល្អឥតខ្ចោះ #V17Pro
Subscribe for more exclusive performances from the show; http://bit.ly/CAMBODIANIDOL_SUB