មុនទៅអូស្ត្រាលី រតនៈ ពិសី ទៅច្រៀងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «Asean China Concert» ...

មុនទៅអូស្ត្រាលី រតនៈ ពិសី ទៅច្រៀងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «Asean China Concert» នៅចិន!

* ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗរៀងរាល់មួយម៉ោងម្តង ពេញ២៤ម៉ោង និងទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្តក្រុង ! ផ្សាយតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបទូទាំងប្រទេស និងផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ Sky One និង Smart TV, App, Website, Radio, Facebook និង Youtube

http://www.freshnewsasia.tv