មនុស្សគ្មានអ្នកណាឥតខ្ចោះ - រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ft. សុខ សុជាតា [OFFICIAL AUDIO]

ប្អូនៗដែលប្រឡងធ្លាក់ស្ដាប់បទនេះ ហើយគិតថាគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះទេ! សំខាន់យើងខំតស៊ូបន្តទៀត!