យប់ម៉ិញ នៅពីក្រោយឆាក X Factor Cambodia

ឡើងចឹង! មកប្រមាញ់គណៈកម្មការវិញម្ដង ដឹងតែប្លែកតែម្ដង
ក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី 2
●LIVE #ហង្សមាសទាន់ហេតុការណ៍24H
✔តាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍តាមរយៈ Page Hang Meas Live ឬ ស្តាប់វិទ្យុ អនឡាញតាមរយៈ
•HMFM 104.5 : bit.ly/HMFM104-5
•RHMFM 95.7 អនឡាញតាមរយៈ bit.ly/RHMFM95-7
លេខទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ទាន់
•HMFM 104.5 : 081 881 045 | 077 771 045 | 093​ 555 533
•RHMFM 95.7 : 098 777 957 | 085 777 957 |066 777 957
លេខទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម
•HMFM 104.5​ :093​ 555 533