ក្មេង​ប្រុស​អាយុ​២​ឆ្នាំ​វង្វេង​ឪពុក​ម្ដាយ ដើរ​យំ​តាម​ផ្លូវ​គួរ​ឲ្យ​អាណិត