រថយន្ត​ដឹក​ខ្សាច់​បុក​កិន​ម៉ូតូ​ស្លាប់​ឪពុក រីឯ​កូន និង​ក្មួយ​របួសធ្ងន់