បង្ហាញមុខ​ក្រុម​ជនសង្ស័យ​ជា​មុខសញ្ញា ចោរលួច​ស្លាក​លេខ​រថយន្ត​ចំនួន​៥​នាក់