បែកធ្លាយ Concept Lexus 2020 ខ្ទេច Vlog #006

*** ចំណាំ: សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណង ចង់រកទិញចង់លក់ឡាន តែមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើអោយខាតលុយនិងពេលវេលា សូមចូលទៅការទំព័រ Facebook ផ្លូវការ របស់ខេមខា ហើយសរសេរសារដែលអ្នកចង់សួរ​ ភ្លាមៗនោះខ្ញ៉ំដែលជាម្ចាស់ផេកផ្ទាល់និងធ្វើការលៃលកពេលវេលា ដើម្បីប្រឹក្សាជូនបងប្អូនដោយផ្ទាល់ និងមិនគិតកម្រៃ និងសេវាកម្ម (Free Consult)
វិធីសាស្រ្តសួរសំណួរ
ទី១ ចុច កម្មវិធី Facebook
ទី​២ ចុចលើចន្លោះស្វែងរក (button search)
ទី៣ វាយពាក្យថា "CamCar Collection"
ទី៤ ចុច Like Page
ទី៥ ចុច ពាក្យថា​ "Message"
ទី៦ សរសេរសារដែលលោកអ្នកចង់សួរ ហើយចុចបញ្ជូន
បន្ទាប់មកសូមរង់ចាំការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញ៉ំដោយផ្ទាល់ តាមដែលខ្ញ៉ំលៃលកពេលវេលាបាន
-----------
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា ខាងក្រោមនេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញ៉ំ
website: camcar.org
official Facebook Page: Camcar collection (link bellow)
Instagram official: Camcar Collection
email: Loyphealay05@gmail.com
line ID
================= Link ===============
youtube: https://www.youtube.com/camcarcollection
website: http://www.camcar.org/