សួរ​ថា​ប្តី​ណា​មិន​ឈឺ ប្តី​ណា​មិន​ក្អួត​ឈាម បើ​ប្រពន្ធ​លេង​១​ក្បាច់​- Koh Santepheap TV