ស្ដ្រីដែលយកស្កុតបិទមាត់កូន ​ផ្ទុះការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពេលនេះ...

ស្ដ្រីដែលយកស្កុតបិទមាត់កូន ​ផ្ទុះការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពេលនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសែនសុខ ​ហៅមកអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការប្រើហិង្សាលើកូនតទៅទៀត (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា តាំង វីគី និងកញ្ញា យឹម ចាន់ស្រីវីន, ទូរទស្សន៍ Fresh News)