រដ្ឋវ៉ាស៉ីនតោន ក្លាយជារដ្ឋអាមេរិកទី២០ ដែលហាមមិនឲ្យមានទោសប្រហារជីវិត...

រដ្ឋវ៉ាស៉ីនតោន ក្លាយជារដ្ឋអាមេរិកទី២០ ដែលហាមមិនឲ្យមានទោសប្រហារជីវិត (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា តាំង វីគី និងកញ្ញា​ យ៉ង់ សក្គុណា​, ទូរទស្សន៍ Fresh News)