ផ្កាថ្ម​ [Teaser 46]

ផ្កាថ្ម ឆ្លងទន្លេហើយ
--------------
រឿង ផ្កាថ្ម ចាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ អង្គារ ពុធ វេលាម៉ោង ៨ យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HDTV