នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា៖ សូមឱ្យទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស បន្ត...

នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា៖ សូមឱ្យទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស បន្តនៅជាមួយជាតិយើង (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា សំ ស្រីនីត និងកញ្ញា យឹម ចាន់ស្រីវីន​, ទូរទស្សន៍ Fresh News )