ទស្សនៈមិត្តអ្នកអាន៖ កេរតំណែល ដ៏អសោចរបស់ សម រង្ស៊ី គឺការញុះញង់ ឱ្យស្អប់...

ទស្សនៈមិត្តអ្នកអាន៖ កេរតំណែល ដ៏អសោចរបស់ សម រង្ស៊ី គឺការញុះញង់ ឱ្យស្អប់ខ្ពើម រើសអើង ប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងបែងចែកវណ្ណៈសង្គម នៅកម្ពុជា (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា សំ ស្រីនីត​ និងកញ្ញា ឆេង សូរិយា, Fresh News TV)