​ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ជាថ្មី ជុំវិញស្ថានភាពទឹកនៅស្ទឹងសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង...

​ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ជាថ្មី ជុំវិញស្ថានភាពទឹកនៅស្ទឹងសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង, ទឹកស្ទឹងចាប់ផ្តើមស្រកវិញ មិនមានបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយ (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា សំ ស្រីនីត​ និងអ្នកនាង កេត សត្យា, Fresh News TV)