ផ្លូវពីរ - ពេជ្រ សោភា [OFFICIAL MV]

បងផ្ដល់តែមានសេរីភាពផ្លូវកាយ តែគ្មានសេរីភាពផ្លូវចិត្ត! បងមិនដែលខ្វល់ពីការឈឺចាប់របស់នារីម្នាក់នេះសោះ! ថ្ងៃមួយបងនឹងយល់!
មកដល់ហើយ Full MV ដែលគ្រប់គ្នារង់ចាំ!!