TheVoiceCambodia

The Voice Cambodia - សោម សៅសុវណ្ណា - When A Man Loves A Woman​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខជន សោម សៅសុវណ្ណា លេខសម្គាល់លេខ 12 ច្រៀងបទ៖ When A Man Loves A Woman...

The Voice Cambodia - ឡេង ធីតា - ឈឺចាប់មួយលានដង​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខនារី ឡេង ធីតា លេខសម្គាល់លេខ 11 ច្រៀងបទ៖ ឈឺចាប់មួយលានដង ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខនារី ឡេង...

The Voice Cambodia - អ៊ុង សុវណ្ណរិទ្ទិ - បេះដូង ១០០​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខជន អ៊ុង សុវណ្ណរិទ្ទិ លេខសម្គាល់លេខ 10 ច្រៀងបទ៖ បេះដូង ១០០ ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខជន អ៊ុង...

The Voice Cambodia - ឈីន រតនៈ - បងមានថ្មីអូនមានគេ​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខនារី ឈីន រតនៈ លេខសម្គាល់លេខ 9 ច្រៀងបទ៖ បងមានថ្មីអូនមានគេ ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខនារី ឈីន...

The Voice Cambodia - ង៉ែត សូរង្សី - SAYONAaRA ស្នេហ៍​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខនារី ង៉ែត សូរង្សី លេខសម្គាល់លេខ 8 ច្រៀងបទ៖ SAYONARA ស្នេហ៍ ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខនារី...

The Voice Cambodia - ឃី សុឃុន - ទឹកភ្នែកពេលយប់​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខជន ឃី សុឃុន លេខសម្គាល់លេខ 7 ច្រៀងបទ៖ ទឹកភ្នែកពេលយប់ ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខជន ឃី សុឃុន...

The Voice Cambodia - សូ សុផលីន - ទឹកភ្នែកពេលយប់​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខនារី សូ សុផលីន លេខសម្គាល់លេខ 6 ច្រៀងបទ៖ ទឹកភ្នែកពេលយប់ ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខនារី សូ...

The Voice Cambodia - ទិត្យ សុផាត - អាណែត មាសបង​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខជន ទិត្យ សុផាត លេខសម្គាល់លេខ 5 ច្រៀងបទ៖ អាណែត មាសបង ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខជន ទិត្យ សុផាត...

The Voice Cambodia - អ៊ិន សេរីវង្ស- ដណ្ដឹងកូនគេ​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខជន អ៊ិន សេរីវង្ស លេខសម្គាល់លេខ 4 ច្រៀងបទ៖ ដណ្ដឹងកូនគេ ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខជន អ៊ិន...

The Voice Cambodia - ឡុង រតនា- នៅក្រោយខ្នងបង​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខនារី ឡុង រតនា លេខសម្គាល់លេខ 3 ច្រៀងបទ៖ នៅក្រោយខ្នងបង ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខនារី ឡុង រតនា...

The Voice Cambodia - ម៉ក់ ទេពរិន្ទដារ៉ូ - ស្រលាញ់អូនរហូត​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខជន ម៉ក់ ទេពរិន្ទដារ៉ូ លេខសម្គាល់លេខ 2 ច្រៀងបទ៖ ស្រលាញ់អូនរហូត ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខជន...

The Voice Cambodia - សាន ស្រីឡៃ - ខ្យល់បក់ចូលភ្នែក​ - Live Show 29 May 2016

The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ Live Show 3 បេក្ខនារី សាន ស្រីឡៃ លេខសម្គាល់លេខ 1 ច្រៀងបទ៖ ខ្យល់បក់ចូលភ្នែក ប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តបេក្ខនារី សាន...